EN 10278 Parlak Çelik Boyutları ve Toleransları

  Şekil ve Boyut Toleransları                                        
    Boyut toleransları sipariş sırasında alıcı tarafından belirtilmeli ve Tablo 1’de verildiği gibi ISO 286-2’ye göre belirlenmelidir.        
    Sipariş sırasında aksi belirtilmedikçe boyut toleransları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:                  
  a) Soğuk Çekilmiş yuvarlak çubuklar veya tornalanmış çubuklar: (Tablo 2) h10,                         
  b) Altıköşe ve dörtköşe soğuk çekilmiş çubuklar için: Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre ölçüleri ≤ 80 mm için h11, ölçüleri > 80 mm için h12,     
  c) Taşlanmış mamulleri için: Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre h9,                                
                                                         
  Muayene ve Deneyler                                            
    Boyutsal muayene aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:                                  
  a) Yuvarlak çubuklar için: Çubuğun ucundan en az 150 mm mesafede,                            
  b) Kesilmiş uzunluktaki yuvarlak çubuklar için : Çubuğun ucundan en az 10 mm mesafede,                    
  c) Yuvarlak şekilli olmayan çubuklar için : Çubuğun ucundan en az 25 mm mesafeden.                      
                                                         
  Doğrusallık Toleransı                                            
    Tablo 3'te belirtilen toleranslar uygulanır.                                      
                                                         
  Uzunluk Tipleri ve Uzunluk Toleransları                                   
    Sipariş sırasında aksi belirtilmedikçe uzunlukları ve uzunluk toleransları Tablo 4’te belirtildiği şekilde olmalıdır.            
                                                         
                                                         
          Yapılan İşlem ISO 286-2’ye Göre Tolerans Sınıfı          
          h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12          
          Soğuk Çekilmiş       Y Y Y,D,A Y,D,A          
          Tornalanmış       Y Y Y Y          
          Taşlanmış Y Y Y Y Y Y Y          
          Parlatılmış Y Y Y Y Y Y Y          
          Y= Yuvarlak, D= Dörtköşe, A= Altıköşe          
          Tablo -1: Yapılan İşleme Göre Tolerans Sınıfı          
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
          Anma Ölçüsü d (mm) ISO 286-2’ye Göre Tolerans Sınıfı          
          h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12          
          1 < d ≤ 3 +0 / -0,006 +0 / -0,010 +0 / -0,014 +0 / -0,025 +0 / -0,040 +0 / -0,060 +0 / -0,100          
          3 < d ≤ 6 +0 / -0,008 +0 / -0,012 +0 / -0,018 +0 / -0,030 +0 / -0,048 +0 / -0,075 +0 / -0,120          
          6 < d ≤ 10 +0 / -0,009 +0 / -0,015 +0 / -0,022 +0 / -0,036 +0 / -0,058 +0 / -0,090 +0 / -0,150          
          10 < d ≤ 18 +0 / -0,011 +0 / -0,018 +0 / -0,027 +0 / -0,043 +0 / -0,070 +0 / -0,110 +0 / -0,180          
          18 < d ≤ 30 +0 / -0,013 +0 / -0,021 +0 / -0,033 +0 / -0,052 +0 / -0,084 +0 / -0,130 +0 / -0,210          
          30 < d ≤ 50 +0 / -0,016 +0 / -0,025 +0 / -0,039 +0 / -0,062 +0 / -0,100 +0 / -0,160 +0 / -0,250          
          50 < d ≤ 80 +0 / -0,019 +0 / -0,030 +0 / -0,046 +0 / -0,074 +0 / -0,120 +0 / -0,190 +0 / -0,300          
          80 < d ≤ 120 +0 / -0,022 +0 / -0,035 +0 / -0,054 +0 / -0,087 +0 / -0,140 +0 / -0,220 +0 / -0,350          
          120 < d ≤ 180 +0 / -0,025 +0 / -0,040 +0 / -0,063 +0 / -0,100 +0 / -0,160 +0 / -0,250 +0 / -0,400          
          180 < d ≤ 200 +0 / -0,029 +0 / -0,046 +0 / -0,072 +0 / -0,115 +0 / -0,185 +0 / -0,290 +0 / -0,460          
          Tablo -2: Tolerans Sınıfları          
                                                         
          Mamul Şekli Çelik Grubu Anma Ölçüsü Max. Sapma (mm)          
                   
          Yuvarlak < %0,25 C   1,00          
          ≥%0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri   1,50          
          Paslanmaz Çelikler, Rulman Çelikleri, Takım Çelikleri   1,00          
                   
          Dörtköşe ve Altıköşe < %0,25 C d ≤ 75 mm 1,00          
          ≥%0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri d ≤ 75 mm 2,00          
          Paslanmaz Çelikler, Rulman Çelikleri, Takım Çelikleri d ≤ 75 mm 1,00          
                   
          < %0,25 C d > 75 mm 1,50          
          ≥%0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri d > 75 mm 2,50          
          Paslanmaz Çelikler, Rulman Çelikleri, Takım Çelikleri d > 75 mm 1,50          
                   
          Tablo -3: Doğrusallık Toleransı          
                                                         
                                                         
                                                         
          Uzunluk Tipi Uzunluk (mm) Uzunluk Toleransı (mm) Sipariş Esnasında Belirtilmesi Gereken          
                   
          İmalat Uzunluğu 3.000 - 9.000* ± 500 Talep Edilen Uzunluk*          
                   
          Arz Uzunluğu 3.000* veya 6.000* - 0 / 200 Örn.: 6.000mm          
          Kesilmiş Uzunluk 9.000'e kadar Özelliklere ±5 tolerans dahilinde uygun Uzunluk ve Tolerans          
                   
          * Kısa Çubuklar: Her paket belli bir yüzde kısa çubuk içerebilir.          
               - Ölçüler ≤ 25mm: Yüzdesi en fazla %5, kısa çubukların uzunlukları sipariş edilen anma uzunluğunun en az üçte ikisi,          
                   
               - Ölçüler > 25mm: Yüzdesi en fazla %10, kısa çubukların uzunlukları sipariş edilen anma uzunluğunun en az üçte ikisi,          
                   
          Sipariş sırasında özellikle belirtildiğinde paketler kısa çubuk içermeksizin teslim edilir.          
          Tablo -4: Uzunluk Tipleri ve Uzunluk Toleransları          

Mert Çelik Logo