Çatlak Kontrol Testi

Tahribatsız muayene yöntemlerinin (non-destructive testing, NDT) bir veya birkaçının malzemeye uygulanması ile süreksizlikler ve hatalar tespit edilir.
Süreksizlikler homojen bir malzeme yapısı içerisinde homojensizlik oluşturan bölgelerdir. Süreksizlikler ilgili standartların (standartlar menüsünde ayrıntılı olarak verilmiştir) kabul sınırları içerisinde yer alırlar.
Hatalar ise malzemenin kullanımını sınırlandırıcı veya performansını olumsuz olarak etkileyecek ve ilgili standartların kabul sınırları dışında kalan süreksizliklere verilen genel addır.

Süreksizlikler temel olarak 3 farklı aşamadan kaynaklanabilir.

1- Tasarımdan Kaynaklanan Süreksizlikler: Hatalı malzeme seçimi, uygun olmayan üretim prosesi ve/veya uygun olmayan proses parametreleri, hatalı geometri ve uygun olmayan malzeme ölçüleri en temel tasarımdan kaynaklanan süreksizlikleri oluşturmaktadır.

2- Üretimden Kaynaklanan Süreksizlikler: Döküm, kaynaklı birleştirme, plastik şekil verme, talaşlı imalat ve toz metalürjisi üretim yöntemleridir. Her bir üretim yöntemine has süreksizlikler vardır.

- Döküm Süreksizlikleri: Gaz boşluğu, çekilme boşluğu, sıcak yırtılma, Kalıntı(inklüzyon) ve soğuk birleşme vb. sayılabilir.
- Kaynak Süreksizlikleri: Çatlaklar, gözenekler, yetersiz ergime, yetersiz nüfuziyet ve katı kalıntılar vb. sayılabilir.
- Plastik Şekil Verme Süreksizlikleri: Binme, damar, kalıntılar, uzamış çekme boşlukları, laminasyon ve çatlaklar vb. sayılabilir.
- Talaşlı imalat ve Isıl işlem Süreksizlikleri: Taşlama - işleme çatlakları ve ısıl işlem çatlakları bu grupta yer alır.

3- Servis Süreksizlikleri: Yorulma çatlakları, gerilmeli korozyon çatlakları ve oyuklanma korozyonu ile başlayıp taneler arası çatlak oluşumu bu grupta yer alan süreksizliklerdir.
Çelik ticareti yapan firmalar, ısıl işlem firmaları, levha/sac ticareti yapan firmalar, dökümcüler, çimento fabrikaları ve vinç imalatçılarında çatlak kontrol (NDT Kontrol/NDT Test); ultrasonik çatlak kontrol testi, ultrasonik phased array çatlak kontrol testi, manyetik çatlak kontrol testi ve penetrant çatlak kontrol testleri ile yapılmaktadır.Çelik kontrüksiyon firmaları, tersanaler, boru hatları, tank ve depo imalatı yapan firmalara kaynak kontrolü (NDT Kontrol/NDT Test); manyetik çatlak kontrol testi, ultrasonik çatlak kontrol testi ve ultrasonik phased array çatlak kontrol testleri ile yapılmaktadır.

Mert Çelik Logo