EN 10308 İç Hata Kontrol Sınıfları

                                                         
      Çubukların muayenesinde birkaç kalite sınıfı uygulanabilir. Geçerli Kalite Sınıf(lar)ı alıcı ile tedarikçi arasında      
    kararlaştırılmalıdır. Tablo 2 ve 3, normal problar için üç Kalite sınıfına uygulanacak kayıt seviyesi ve kabul kriterlerini      
    detaylandırmaktadır.                                            
                                                         
            Tablo-1. Normal Problarla Tarama Kapsamı            
            Tip Kılavuz Çizgilerinde Tarama a,b % Tarama a,b            
                       
            Çap D ya da Kalınlık t, mm Tarama Hattıc            
                       
            YUVARLAK D ≤ 200 90o'de 2 yön Silindirik yüzeyde en azından 180°’ lik bir alanda %100 tarama            
                                       
            200 < D ≤ 400 60o ya da 120o'de 3 yön            
                       
            DÖRT KÖŞE t ≤ 150 2 yüzde 1 hat Birbirine dik iki yüzeyden %100 tarama            
                       
            150 < t ≤ 400 2 yüzde 3 hatd            
                       
                       
            ALTIKÖŞE t ≤ 150 2 yüzde 1 hat En az yarım bitişik yüzeyden %100 tarama            
                       
            150 < t ≤ 400 Yüzlerin en az yarısında 1 hat            
                       
                       
            a) Sorgulama veya siparişte özellikle belirtilirse ek tarama yapılabilir.            
            b) %100 muayene, birbirini takip eden prob hatlarında en azından %10'luk üst üste binme demektir.            
                       
            c) Tip 1a veya 1b için, bir deliğin varlığı karşı yüzeye ulaşılmasını engelliyorsa, tarama hattı sayısı simetrik olarak iki katına çıkarılmalıdır.            
                       
            d) Kalınlığı 200 mm'ye kadar olan parçalarda kılavuz çizgileri arasındaki mesafe, et kalınlığı kadar olmalıdır.            
                       
            Manuel tarama hızı 150mm/s'yi geçmemelidir.            
                                                         
      Süreksizliklerin Sınıflandırılması                                    
      Süreksizlikler ekodinamik modellerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır.                      
    a) Nokta Süreksizliği;                                          
      Ekodinamik desen 1 ve/veya boyut –6 dB ışın genişliğine eşit veya daha küçük ise nokta süreksizliği olarak        
      adlandırılır.                                              
    b) Uzatılmış Süreksizlik;                                          
      Ekodinamik desen 2 ve / veya boyut –6 dB genişliğinden daha büyük ise uzatılmış süreksizlik olarak adlandırılır.      
    c) İzole Süreksizlikler;                                          
      Bitişik süreksizliklerin endikasyonlarının maksimuma karşılık gelen noktalar arasındaki mesafesi d, 40 mm'yi aşıyor    
      ise izole süreksizlikler olarak adlandırılır.                                  
    d) Gruplanmış Süreksizlikler;                                        
      Bitişik süreksizliklerin endikasyonlarının maksimuma karşılık gelen noktalar arasındaki mesafesi d, 40 mm'den az    
      veya ona eşitse gruplanmış süreksizlikler olarak adlandırılır.                          
                                                         
                                                         
            Tablo-2. Ferritik ve Martenzitik Çelik Çubuklar İçin Kalite Sınıfları, Kayıt Seviyesi ve Kabul Kriterleri            
                       
            Parametreler Kalite Sınıfı            
            1 2 3 4            
            Kayıt Seviyesi   > 8   > 5   > 3   > 2            
            Eşdeğer disk şeklindeki yansıtıcı çapı (EFBH) deq mma            
                       
            Arka duvar yankı yüksekliğindeki düşüş oranı, R b,c   ≤ 0,10   ≤ 0,30   ≤ 0,50   ≤ 0,50            
                       
            Kabul Kriterleri                    
            EFBH (İzole noktasal süreksizlikler için) deq mma   ≤ 12   ≤ 8   ≤ 5   ≤ 3            
                       
            EFBH (Büyük veya kümelenmiş noktasal süreksizlikler için) deq mma                    
              ≤ 8   ≤ 5   ≤ 3   ≤ 2            
            a)   deq = Eşdeğer disk şeklindeki yansıtıcı çapı.            
            b)    R = Fn / F o,n            
                       
               Burada;            
               n= 1, t ≥ 60 mm için;            
               n=2 , t < 60 mm için;            
               Fn = n'inci arka duvar yankısının genliği (ekran yüksekliği)            
               F o,n = n'inci arka duvar yankısının Fn ile aynı ses mesafesinde hatasız bir bölgedeki genliği (ekran yüksekliği)            
            c)   Arka duvar yankısının yüksekliğindeki düşüş kayıt seviyesini aşarsa bu durum daha ayrıntılı olarak incelenmelidir. R oranı sadece bir süreksizlik nedeniyle yankı yüksekliğinde ani düşüş olması durumunda uygulanabilir.            
                       
                       
                                                         
                                                         
            Tablo-3. Östenitik ve Östenenoferritik Çelik Çubuklar İçin Kalite Sınıfları, Kayıt Seviyesi ve Kabul Kriterleri            
                       
            Çubuk Kalınlığı Kayıt Seviyesi deqa İzole Nokta Tipi Süreksizlikler İçin Kabul Kriteri deqa Genişletilmiş veya Gruplandırılmış Nokta Tipi Süreksizlikler İçin Kabul Kriteri deqa            
                       
                       
                       
                       
            mm mm mm mm            
            Sınıf 1            
            t ≤ 75 > 5 ≤ 8 ≤ 5            
            75 < t ≤ 250 > 8 ≤ 11 ≤ 8            
            250 < t ≤ 400 > 14 ≤ 19 ≤ 14            
            Sınıf 2            
            t ≤ 75 > 3 ≤ 5 ≤ 3            
            75 < t ≤ 250 > 5 ≤ 8 ≤ 5            
            250 < t ≤ 400 > 8 ≤ 11 ≤ 8            
            Sınıf 3            
            t ≤ 75 > 2 ≤ 3 ≤ 2            
            75 < t ≤ 250 > 3 ≤ 5 ≤ 3            
            250 < t ≤ 400 > 5 ≤ 8 ≤ 5            
            a)   deq = Düz tabanlı deliğin eşdeğer çapı.            
                                                         

Mert Çelik Logo