Alaşım Elementlerinin Çelik Yapısına Etkisi

                                                   
    Alaşımlamanın Amacı                                            
                                                         
    Çeliklere alaşım elementi katılmasının belli başlı amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.                    
  a) Sertleşme kabiliyetini iyileştirmek                                        
  b) Sertlik, mukavemet ve tokluğu artırmak,                                      
  c) Düşük ve yüksek sıcaklıklardaki mekanik özellikleri iyileştirmek,                              
  d) Aşınma direncini artırmak,                                            
  e) Korozyon direncini artırmak,                                          
  f) Manyetik Özellikleri iyileştirmek.                                        
                                                         
    Alaşım elementlerinin çelik yapısına etkileri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.                        
                                                         
  Karbon (C):   Mukavemet ve sertleşme kabiliyeti sağlar. Şekillenebilirliği ve kaynak kabiliyetini azaltır.              
                                                         
  Krom (Cr):   Sertleşme derinliği, ısıl mukavemet, korozyona dayanıklılık sağlar. Krom paslanmaz çeliklerin temel alaşım elementidir.  
                                                         
  Nikel (Ni):   Sertleşme derinliği, süneklik, ısıl genleşmeye olumlu etkileri vardır. Nikelin darbe tokluğunu ve tavlı çeliklerde dayanımı  
          artırır. Nikel östenitik paslanmaz çeliklerin kromdan sonra ikinci en önemli alaşım elementidir. Östenitik paslanmaz    
          çeliklerdeki nikel miktarı %7-20 arasındadır.                              
                                                         
  Mangan (Mn):   Dayanımı artırır.Sertleşme derinliği, kaynak kabiliyeti, sünekliği geliştirir. Kükürt (S) ile bağlanarak(MnS), kükürdün sebep  
          olacağı kırılganlığı (kırılgan FeS bileşimini) engeller.                            
                                                         
  Silisyum (Si):   Yüksek sıcaklığa dayanıklılık ve manyetik özellikleri geliştirir; çekme dayanımını ve elastikiyeti geliştirir. Oksijen giderici  
          olarak çelikte yer alır.                                      
                                                         
  Molibden (Mo): Isıl mukavemet, temper(meneviş) gevrekliği, korozyona, aşınmaya dayanıklılık sağlar.                
                                                         
  Vanadyum (V): Isıl mukavemet, temperlenmeye dayanıklılık sağlar. Tane küçültücü ve karbür yapıcı etkisi vardır; dayanımı artırır.    
          Sertleşebilme kabiliyetini geliştirir.                                  
                                                         
  Tungsten (W): Isıl sertlik, temperlenmeye dayanıklılık, aşınma mukavemeti sağlar. Yükselen sıcaklıkta sertliği korur. Bu nedenle hız    
          çeliklerinde vs yararlanılır.                                    
                                                         
  Kobalt (Co):   Alaşımlı takım çeliklerinde kullanılan bir alaşım elementidir. Takım çeliklerinin sıcakta sertliğini muhafaza etmesi için    
          kullanılır. Aşınma mukavemeti sağlar.                                
                                                         
  Titanyum (Ti):   Vanadyum gibi tane küçültücü etkisi vardır. Ancak bu etkisi vanadyumun etkisinden daha yüksektir.          
                                                         
  Alüminyum (Al): Oksijen gidermek için kullanılır. Akma dayanımını ve darbe tokluğunu arttırıcı etki gösterir. Ayrıca alüminyumun tane    
          küçültücü etkisi vardır, nitrasyon çeliklerinin temel alaşım elementidir. Bazı mikro alaşımlı çeliklerde de nitrür ve karbonitrür  
          oluşturan mikro alaşım elementi olarak da kullanılır.                             
                                                         
  Kurşun (Pb):   Haddelenebilirliği azaltır. Haddeleme esnasında kopmalara neden olur, yüzey kalitesini olumsuz yönde etkiler. Çeliklerin  
          talaşlı şekillendirme kabiliyetine artırır, bu yüzden otomat çeliklerinde alaşım elementi olarak kullanılır.          
                                                         
  Azot (N):     İstenmeyen bir elementtir. Azot kırılganlığına neden olur, eğme özelliklerini çok kötüleştirir.              
                                                         
  Bakır (Cu):   Akma ve çekme dayanımını arttırır, yüzde uzamayı ve şekillenebilirliği azaltır. Korozyon dinencini yükseltir.        
                                                         
  Kalay (Sn):   Akma ve çekme dayanımlarını pek etkilemez, fakat sıcak haddelemelerde sorunlar yaratır.              
                                                         
  Kükürt (S):   Akma ve çekme mukavemetine etkisi yok denecek kadar azdır. Fakat malzemenin yüzde uzamasına ve tokluğuna etkisi  
          çok fazladır. Kükürt malzemenin tokluğunu ve sünekliğini önemli ölçüde azaltır. Kükürt çelik içinde çeliğin üretiminden    
          kalan bir elementtir ve yukarıda belirtilen istenmeyen özellikleri nedeniyle yapıdan mümkün mertebe uzaklaştırılır.    
          Sadece talaşlı şekillendirilmeye uygun otamat çeliklerinde kükürt miktarı yüksek tutulur.              
                                                         
  Fosfor (P):   Fosfor çeliğin akma ve çekme dayanımını arttırır, yüzde uzamayı ve eğme özelliklerini çok fazla kötüleştirir, soğuk    
          kırılganlık yaratır, talaşlı şekillendirme kabiliyetini arttırır. Fosfor çelik içinde üretim işlemlerinden kalan bir elementtir    
          ve istenmeyen özellikleri nedeniyle mümkün mertebe yapıdan uzaklaştırılır.                  
                                                         
                Si Mn* Mn** Cr Ni* Ni** Al W V Co Mo S P          
              Sertlik ↓↓↓ ↑↑ ↓↓ - -          
              Mukavemet ↑↑ - -          
              Akma Noktası ↑↑ ↑↑ - -          
              Uzama ↑↑↑ ↑↑↑ -          
              Darbe Direnci - ↑↑↑ - ↓↓↓          
              Elastisite ↑↑↑ - - - - - - - -          
              Isı Dayanımı - ↑↑↑ - ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ - -          
              Soğutma Hızı ↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓↓ - ↓↓ ↑↑ ↓↓ - -          
              Aşınma Direnci ↓↓↓ ↓↓ - ↓↓ - - ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ - -          
              Dövülebilirlik ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓          
              İşlenebilirlik ↓↓↓ - ↓↓↓ - ↓↓ - ↑↑↑ ↓↓↓          
              Oksitlenme eğilimi ↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↑↑ - ↓↓          
              Korozyon direnci - - - ↑↑↑ - ↑↑ - - - - ↑↑          
              ↑ Artar   //   ↓ Azalır   //   ↔ Değişmez   //    - Etkisi yok ya da bilinmiyor   //          
              * Östenitik Çelik   //   ** Perlitik çelik          

Mert Çelik Logo